Enhancement of awareness by Vietnam enterprises for innovation to adapt to climate chances

  • Trinh Ngoc Thach
  • Nguyen Thu Trang
  • Nguyen Thi Ngoc Anh
  • Tran Tien Anh
Keywords: Business, Innovation, Climate change

Abstract

Vietnam is among the countries most vulnerable facing climate changes due to its long coast lines and low lands. By end of the 21st Century, as forecast, 10% of Vietnam population will get directly affected by climate changes with about GDP 10% losses. The Vietnambusiness community plays important roles in responces to climate changes where the enterprises get affected yet, at the same time, are the actors to be active in transforming hazardous challenges from climate changes to opportunities. Despite of large awareness by enterprises toward climate changes and important roles of practical innovation activities, in reality only 30% of Vietnam enterprises conduct innovation activities in 2014-2019 time period.

Code: 19121003

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tiếng Việt
1. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hà Nội (2011). “Công nghệ sản xuất gạch không nung tiết kiệm năng lượng”, VNEEP, 04/8/2011,
2. Viện Khoa học Khí hậu Thủy văn và Biến đổi khí hậu (IMHEN) (2015). Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam năm 2009, ngày 06/08/2015.
3. Bộ Tài Nguyên và Môi trường, “Dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính”.
4. Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Hà Nội, Nxb Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
5. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Quỹ Châu Á (TAF) (2016). Báo cáo Doanh nghiệp Việt Nam ứng phó với rủi ro thiên tai và BĐKH.
6. Ngân hàng Thế giới (2018). Báo cáo “Tăng cường sức cạnh tranh và liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
7. Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (2019). “NAMA tại Việt Nam: Giảm nhẹ biến đổi khí hậu”.
8. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo (innovation) của doanh nghiệp Việt Nam”. Đề tài cấp Nhà nước, mã số: KX01.25/16-20: thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội”.
9. Tổng cục Hải quan (2020). Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 12 và năm 2019.
10. Tổng cục Du Lịch
11. Vân Nam (2011). “Biến đổi khí hậu: Biến thách thức thành cơ hội!”, Báo Đồng Nai, 24/10/2011,
Tiếng Anh
12. HennyRomijn, ManuelAlbaladejo (2002). “Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in Southeast England”; Journal Policy Research, Volume 31, No. 7, 2002, pp 1053-1067.
13. J. M. Njoroge (2015). “Climate Change and Tourism Adaptation: Literature Review”, Tourism and Hospitality Management, Vol. 21, No. 1, pp. 95-108.
14. David Eckstein, Vera Künzel và Laura Schäfer (2017). “Global Climate Risk Index 2018: Who Suffers Most From Extreme Weather Events?” Weather-related Loss Events in 2016 and 1997 to 2016?
15. Climate Central (2019). “Coastal Risk Screening Tool: Land projected to be below annual flood level in 2050”
Published
2020-01-02
How to Cite
Thach, T., Trang, N., Anh, N. T., & Anh, T. (2020, January 2). Enhancement of awareness by Vietnam enterprises for innovation to adapt to climate chances. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 8(4), 55-70. Retrieved from http://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/316
Section
STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT