Determining methods list of provincial science and technology tasks - policy implications for Ninh Thuan province

Authors

  • Tran Anh Tuan
  • Ngo Van Duong
  • Truong Thu Hang
  • Le Tien Dung
  • Vo Quang Lam

Keywords:

Renew, S&T tasks, Ninh Thuan Province

Abstract

Ninh Thuan is a province located in the South Central Coast region of Vietnam, with favorable geographical location and many advantages for the development of its maritime economy. However, so far, the socio-economic development process has not corresponded adequately to the province's existing potential. The Resolution of the 14th Provincial Party Congress has set the target for the province by 2025 to become a moderately developed province in the region and the country as a whole. To achieve this goal, the development of science and technology is one of the important solutions, in which innovating the method of identifying the list of scientific and technological tasks to serve socio-economic development is essential to lay a solid foundation for implementing long-term scientific and technological tasks in a proactive manner, leveraging the ideas and resources of the province, central government, and society. Based on research in previous periods, the authors propose some policy suggestions for identifying the list of scientific and technological tasks for Ninh Thuan province in the period 2022-2025.

Code: 23120501

Downloads

Download data is not yet available.

References

Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận Khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND tỉnh Ninh Thuận về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh Ninh Thuận (2018). Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận bộ tiêu chí đánh giá và phê duyệt danh mục 12 sản phẩm đặc thù tỉnh giai đoạn 2018-2020 và sản phẩm tiềm năng hướng đến sản phẩm đặc thù.

UBND tỉnh Ninh Thuận (2019). Đề án triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp chế biến thành các sản phẩm có chất lượng tốt, quy mô lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

UBND tỉnh Ninh Thuận (2021). Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025.

Sở KH&CN Ninh Thuận (2021). Đề án xây dựng chương trình ứng dụng phát triển KH&CN, đẩy mạnh ĐMST giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chu Huy Tưởng và ncs. (2022). Chương trình phát triển khoa học và công nghệ thành phố Uông Bí đến năm 2030. Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng.

Lê Tất Khương và nnk. (2017). Nghiên cứu đề xuất giải pháp KH&CN nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế và điều kiện đặc thù phục vụ phát triển bền vững ngành nông nghiệp tại các vùng kinh tế của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ Khoa học và Công nghệ.

Published

05-04-2024

How to Cite

Tran Anh Tuan, Ngo Van Duong, Truong Thu Hang, Le Tien Dung, & Vo Quang Lam. (2024). Determining methods list of provincial science and technology tasks - policy implications for Ninh Thuan province. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 13(1), 1–11. Retrieved from https://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/523

Issue

Section

STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT