Promotion of development of high tech agricultural zones in Vietnam: status and solutions

Authors

  • Tran Ngoc Hoa

Keywords:

Science-technology, Economy, Agricultural economy, High tech agriculture

Abstract

Development of agriculture with application of high technologies (called afterwards as “high tech agriculture”) is seen as a solution for Vietnam agriculture development in context of agricultural structure shift, international integration and response to disasters and climate changes. The actual development of high tech agriculture in USA, Netherlands, Thailand, China, Israel and other countries shows that these countries achieve record harvest values, namely 250-300 ton/ha of tomato harvest, 100-150 ton/ha of grapefruit harvest (10 times higher than traditional cultivation) and 1.5 million of flower twigs/ha. High tech agriculture cultivation gives an average value of USD120,000-150,000/ha per year in Israel or a value of USD40,000-50,000/ha per year in China (40-50 times higher than traditional cultivation). These figures are illustrations of efficiency of this trend of development with high tech agriculture models, high tech agriculture zones and incubators of firms. In this paper, the author deals with development of high tech agriculture zones which are taken as core component for development of high tech agriculture of Vietnam. The author shows the actual status of development of this sector as well as shortcomings and, at the same time, makes a recommendation of measures for settlement of difficulties and development of high techs.

Code: 19051001

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Luật Công nghệ cao năm 2008.
2. Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
3. Quyết định số 694/QĐ-TTg ngày 24/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu vào Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ, 2013. “Phát triển khu nông nghiệp, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - kinh nghiệm của Trung Quốc và Việt Nam”. Kỷ yếu Tọa đàm Quốc tế, tháng 11/2013.
5. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2013. Tổng luận Khoa học - Công nghệ - Kinh tế, số tháng 9/2013.
6. Hải Ninh, 2006. “Nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu của sản xuất nông nghiệp”. Báo Nông nghiệp Việt Nam, tạp chí KH & CN, số 5/2009, trang 381.
7. Nguyễn Ngọc Quý, Đặng Ngọc Vượng, 2011. “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông - lâm - ngư nghiệp theo hướng bền vững”. Tạp chí Hoạt động khoa học, số tháng 7/2011, Bộ Khoa học và Công Nghệ.
8. Dương Hoa Xô, 2011. “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”, Tạp chí Hoạt động khoa học, số tháng 10/2011, Bộ Khoa học và Công Nghệ.
9. Lê Tất Khương, Tạ Thế Hùng, Nguyễn Gia Thắng, Nguyễn Văn Tiễn. 2013. “Một số kinh nghiệm phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Trung Quốc”. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 13 năm 2013.
10. Nguyễn Thị Kim Sang, 2017. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam.
11. Hiếu Công, 2017. “Gói 100.000.000 tỷ cho nông nghiệp công nghệ cao vẫn khó do các tiêu chí”, xem 03/08/2017, <https://news.zing.vn/goi-100-000-ty-cho-nongnghiep-cong-nghe-cao-van-kho-do-cac-tieu-chi-post768538.html>.
12. Báo cáo điều tra, khảo sát hoạt động của một số khu NNƯDCNC của Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ NN&PTNT, năm 2018.

Published

2019-07-16

How to Cite

Hoa, T. N. (2019). Promotion of development of high tech agricultural zones in Vietnam: status and solutions. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 8(2), 104–115. Retrieved from https://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/299

Issue

Section

STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT