Using surface water resource under salinity intrusion from inclusive innovation perspective in An Bien district, Kien Giang province

Authors

  • Nguyen Thanh Binh
  • Le Van Thuy Tien
  • Nguyen Hieu Trung
  • Nguyen Thi Ngoc Bau
  • Bach Tan Sinh
  • Nguyen Nguyen Minh

Keywords:

Innovation, Surface water resource, Biodiversity, Salinization

Abstract

Research on the change of surface water resource use in the condition of salinity intrusion from the perspective of inclusive innovation was carried out in An Bien district of Kien Giang province. The results show that people have had the initiative to switch from a rice monoculture model to a shrimp-rice combination model to adapt to saline intrusion and climate change. This transition took place quickly after the historic drought in 2015-2016 and was created by the local government with a legal framework to allow the transition from 2017. The shrimp-rice model was evaluated by farmers as an appropriate model in terms of natural conditions, high economic efficiency, less environmental pollution compared to rice monoculture. Agro-products are diverse and ecological. The lesson learned from this study is that in order to promote inclusive innovation, active and timely stakeholder engagement is important.

Code: 21120101

Downloads

Download data is not yet available.

References

Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về việc Phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2016). Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ và Tây Nguyên 2016: Nguyên nhân và các giải pháp ứng phó. Báo cáo nhiệm vụ.

Chi cục Thống kê huyện An Biên (2007). Niên giám thống kê 2006. An Biên, Kiên Giang.

Cục Thống kê Kiên Giang (2005). Niên giám thống kê 2004. Rạch Giá, Kiên Giang.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang (2016). Báo cáo nhận định tình hình thủy văn Kiên Giang năm 2015 và mùa khô 2016.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang (2016). Báo cáo thiệt hại do hạn mặn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tổng Cục Thống kê (2021). Niên giám thống kê 2020. Hà Nội: Nxb Thống kê.

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (2017). “Tài nguyên nước mặt Việt Nam và những thách thức”. ngày 20/12/2019, <http://iasvn.org/homepage/Tai-nguyen-nuoc-mat-Viet-Nam-va-nhung-thach-thuc-9865.html>

Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, (online). Bản tin dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn. Cập nhật thường xuyên tại <http://www.siwrr.org.vn/?mod=list&id=93>.

Hà Thanh Toàn, Nguyễn Thanh Bình, Văn Phạm Đăng Trí (2021). “Tiềm năng phát triển nông lâm thủy sản và kinh tế biển tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh ĐBSCL và kết nối quốc tế”. Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Định hướng chiến lược phát triển Kiên Giang giai đoạn 2021-2031 tầm nhìn đến 2050”, trang 247-258.

Nguyễn Thị Phượng Loan (2010). Khung pháp lý tài nguyên nước ở Việt Nam. Nxb Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Danh Sơn (2020). “Tài nguyên và môi trường - Nền tảng cho phát triển bền vững, tư duy quản lý mới và gợi ý chính sách”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ tư. Hà Nội: Nxb Khoa học và Kỹ thuật.

Nguyễn Ngọc Trân (2021). “Một số vấn đề toàn cầu hiện nay, đồng bàng Sông Cửu Long, đôi điều suy ngẫm”. Báo cáo trình bày tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 12, ngày 18/12/2021. Thành Phố Hồ Chí Minh. <https://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/7896>

Nguyễn Thanh Bình (2011). Đánh giá tính tổn thương do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Đại học Cần Thơ, Mã số T2011-57.

Trần Văn Tỷ, Trần Minh Thuận và Lê Anh Tuấn (2016). Tài nguyên nước ở đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và giải pháp sử dụng bền vững. Nhà xuẩt bản Đại học Cần Thơ.

Trương Quang Học (2020). “Phát triển hợp sinh thái: Xu thế thời đại và triển vọng của Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ tư. Đại học Quốc gia Hà Nội. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

UNESCAP (2021). Frontiers of inclusive innovation - Formulating technology and innovation policies that leave no one behind.

UNDP (2020). Inclusive Innovation policy for the next development stage in Viet Nam. United Nations Development Program.

Binh N.T., Tien L.V.T., Minh N.A., Minh N.N., and Trung N.H., (2021). “Drivers of agricultural transformation in the coastal areas of the Vietnamese Mekong delta”. Environmental Science and Policy 122 (2021): 49-58.

Norgaard, R.B., (1994). Development betrayed - The end of progress and a coevolutionary revisioning of the future. Routledge, London.

Published

2022-01-05

How to Cite

Nguyen Thanh Binh, Le Van Thuy Tien, Nguyen Hieu Trung, Nguyen Thi Ngoc Bau, Bach Tan Sinh, & Nguyen Nguyen Minh. (2022). Using surface water resource under salinity intrusion from inclusive innovation perspective in An Bien district, Kien Giang province. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 10(4), 31–45. Retrieved from https://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/385

Issue

Section

STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT